فضا پیما وستک 4 – سرنشین: پاول رامانويچ پاپويچ

وستک 4

سرنشین: پاول رامانويچ پاپويچ

زمان پرتاب:0802 روز 12 اوت 1962

محل پرتاب: سكوي شماره 31 پایگاه فضایی بايكونور

پرتاب کننده:موشک وستك كا

وزن سفینه (کیلوگرم): 4728

زاویه شیب نسبت به خط استوا (درجه): 95/64

مدت یک دور گردش کامل به دور زمین (دقیقه):  39/88

اوج و حضیض مدار (کیلومتر): 237-180

زمان فرود:  0640 روز 15 اوت 1962

محل فرود:  نزديكي آتاسو در منطقه قرقنده قزاقستان

مدت پرواز:  2 روز 22 ساعت 57 دقيقه

مسافت طی شده:  98/1 ميليون كيلومتر

تعداد گردش در مدار زمین:  48

پاول پاپویچ
پاول پاپویچ

دیدگاهتان را بنویسید