وستک-5 – سرنشین: والري بيكوفسكي

سرنشین: والري بيكوفسكي

زمان پرتاب: 1158 روز 14 ژوئن 1963 

محل پرتاب: سكوي پرتاب شماره 1 پایگاه فضایی بايكونور

پرتاب کننده: موشک وستك كا

وزن سفینه (کیلوگرم): 4720

زاویه شیب نسبت به خط استوا (درجه): 96/64

مدت یک دور گردش کامل به دور زمین (دقیقه): 27/88

اوج و حضیض مدار (کیلومتر): 222-175

زمان فرود: ساعت 1104 روز 19 ژوئن 1963   

محل فرود:  540 كيلومتري شمال غربي قرقنده

مدت پرواز:  4 روز، 23 ساعت، 5 دقيقه

مسافت طی شده:  326/3 ميليون كيلومتر

تعداد گردش در مدار زمین:  81

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%88%d9%81%d8%b3%da%a9%db%8c

دیدگاهتان را بنویسید