وستک-۶

والنتینا ترشکوا

وستک-۶
سرنشین: والنتینا ترشکوا
زمان پرتاب: ۰۹۲۹ روز ۱۶ ژوئن ۱۹۶۳
محل پرتاب:سکوی پرتاب شماره ۱ پایگاه فضایی بایکونور
پرتاب کننده: موشک وستک کا
وزن سفینه (کیلوگرم): ۴۷۱۳
زاویه شیب نسبت به خط استوا (درجه): ۹۵/۶۴
مدت یک دور گردش کامل به دور زمین (دقیقه): ۳/۸۸
اوج و حضیض مدار (کیلومتر): ۲۳۱-۱۸۰
زمان فرود: ۰۸۱۱ روز ۱۹ ژوئن ۱۹۶۳
محل فرود: ۶۲۰ کیلومتری شمال قرقنده
مدت پرواز: ۲ روز، ۲۲ ساعت، ۵۰ دقیقه
مسافت طی شده: ۹۷۱/۱ میلیون کیلومتر
تعداد گردش در مدار زمین: ۴۸

دیدگاهتان را بنویسید