یادی از روزگار نه چندان دور؛ آیا تاریخ تکرار می شود؟

یادی از روزگار نه چندان دور؛ آیا تاریخ تکرار می شود؟

همانطور که قبلا هم نوشته بودم ، در گذشته برخی کاریکاتور ها را ساخته بودم که دوستان مصلحت اندیش از انتشارش خودداری کردند. بطور مثال وقتی که دکتر ابراهیمی رئیس پژوهشکده سامانه های فضایی در مصاحبه ای اشاره کرده بود به این که ظرف چند سال می تواند فضانورد به فضا بفرستد، با اشاره به مشکلات کاغذبازی های سازمان فضایی ( که پژوهشکده در آن زمان زیرمجموعه آن سازمان به حساب می آمد) این کاریکاتور را درست کردم.

یادی از روزگار نه چندان دور؛ آیا تاریخ تکرار می شود؟
یادی از روزگار نه چندان دور؛ آیا تاریخ تکرار می شود؟

اینک بعد از چند سال، دکتر امی رئیس جدید همان پژوهشکده (که البته اینک به پژوهشگاه هوافضا تغییر نام داده و زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند) باز هم همان ادعا را دارد در حالی که باز هم همان قوانین دست و پاگیر ، اجازه تحرک به او و تشکیلاتش را نمی دهد و او هم درگیر است با مشکلاتی که حتی اجازه نداده مسایل مالی روزمره پژوهشگاه را حل کند.

آیا با این وضع، توقع پیشرفت در زمینه فناوری فضایی و رسیدن به آن سطح از پیشرفت های فضایی که در سند چشم انداز آمده را می توان داشت؟

اینک بعد از چند سال، دکتر امی رئیس جدید همان پژوهشکده (که البته اینک به پژوهشگاه هوافضا تغییر نام داده و زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند) باز هم همان ادعا را دارد در حالی که باز هم همان قوانین دست و پاگیر ، اجازه تحرک به او و تشکیلاتش را نمی دهد و او هم درگیر است با مشکلاتی که حتی اجازه نداده مسایل مالی روزمره پژوهشگاه را حل کند.

آیا با این وضع، توقع پیشرفت در زمینه فناوری فضایی و رسیدن به آن سطح از پیشرفت های فضایی که در سند چشم انداز آمده را می توان داشت؟

دیدگاهتان را بنویسید